Cillit Bang Spray Zsíroldó 750ml

Cillit Bang Spray Zsíroldó 750ml
3-5 munkanap
2 241 Ft
Cillit Bang Spray Zsíroldó 750Ml
Részletek

A.I.S.E. figyelmeztetések

  • Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz
  • Ne keverje más termékekkel
  • Gyermekek elől elzárandó
  • Szembe ne jusson. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel

CLP rendelet

Maró anyagok - Veszély

Biztonsági figyelmeztetés

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Figyelem!
Ne használja más tisztítószerekkel együtt.

Figyelmeztetések:
Szulfamidsavat és hangyasavat tartalmaz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Az eredeti edényben tartandó. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Elzárva tárolandó. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személy friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Figyelem!
Ne használja a terméket más vegyszerekkel együtt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, területi, országos, nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Adatok
Márka
Cillit
Cikkszám
5997321740881
Tömeg
750 g/darab