Hypo 1L (30)

Hypo 1L (30)
Hypo 1L (30)
Hypo 1L (30)
Hypo 1L (30)
3-5 munkanap
312 Ft
Hypo 1L (30)
Részletek

Összetevők

(648/2004/EK):
<5% klóralapú fertőtlenítőszer/fehérítőszer

Felhasználás

Alkalmazási terület:
Mosható, klórálló padló- és falburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak felületeinek fertőtlenítésére, valamint papír- és textiliparban fehérítőszerként alkalmazható folyékony koncentrátum lakossági használatra - PT 2 terméktípus.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:
A készítményből 2%-os vizes oldatot kell készíteni, a behatási idő min. 20 perc. 1%-os vizes oldat esetén behatási idő min. 30 perc.

Tárolás

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, bontatlan csomagolásban, hőtől, fagytól védve, hűvös helyen tartandó! Élelmiszerektől, italoktól, savaktól elkülönítve tárolandó. Szakszerű tárolás esetén minőségét 3 hónapig őrzi meg.

Maró anyagok - Veszély
Környezet - Veszély

Biztonsági figyelmeztetés

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

VESZÉLY.
Nátrium-hipokloritot, Nátrium-hidroxidot tartalmaz. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése veszélyes hulladékként a helyi, területi előírásoknak megfelelően.
Figyelem!
Tilos már termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Elsősegélynyújtás:
Belélegezve: Forduljon orvoshoz amennyiben tartós köhögés vagy légzőszervi irritáció keletkezne.
Lenyeléskor: azonnal orvosi segítséget kell hívni. A szájüreget öblítse ki vízzel, és itasson az érintett személlyel kis kortyokban egy-két pohár vizet! NE HÁNYTASSON!
Hulladékkezelés:
A termék maradékai, valamint a tisztítatlan csomagolóanyag veszélyes hulladékként kezelendő.
Környezetvédelem/ökotoxikológia:
A termék maradékait tilos kezeletlenül csatornába engedni. Tilos felszíni vizekbe vagy talajba juttatni.
Szennyezés-mentesítés:
A kifolyt terméket földdel, homokkal vagy univerzális megkötőanyaggal fel kell itatni és felcímkézett, lúgálló tartályba kell összegyűjteni a szakszerű ártalmatlanításig. A szennyezett területet bő vízzel kell felmosni. TILOS SAVVAL SEMLEGESÍTENI! Savval érintkezve mérgező klórgáz képződik.

Adatok
Márka
Hypo
Cikkszám
30
Tömeg
1 kg/darab